KARTTJENESTE

Karttjenesten viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11.

Formålet med vernet er generelt å bevare naturopplevelsesverdier som gjør områdene særskilt verdifulle for friluftslivet. En forskrift for hvert område beskriver nærmere formål, avgrensning, vernebestemmelser mv.
Oslo kommune er forvaltningsmyndighet for disse friluftslivsområdene.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Friluftslivsområde verna etter markaloven
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_vern_markaloven/mapserver/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Tjenesten er etablert på midlertidig basis, siden datasettet ennå ikke er spesifisert og dokumentert på ordinær måte.
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
10.04.2014 WMS-tjeneste etablert

Gi oss din tilbakemelding