DATASETT

Til hver marin sektor er det knyttet et datasett som er hentet fra (Utredning for DN, nr1 1997:Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway), og består av forekomster av makroplanter, frittlevende makroinvertebrater og dyphavsfisk som er registrert i regionen. Datasettet ble i sin tid utarbeidet for å finne et biogeografisk grunnlag for utvelgelse av marine verneområder i Norge.

Tema
Hav og kyst
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge (kyst)
Presisjon
1 : 50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet