KARTTJENESTE

Tjenesten inneholder marine sektorer hvor det er tilknyttet et datasett som er hentet fra "Utredning for DN, nr1 1997:Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway". Denne består av forekomster av makroplanter, frittlevende makroinvertebrater og dyphavsfisk som er registrert i regionen. Datasettet ble i sin tid utarbeidet for å finne et biogeografisk grunnlag for utvelgelse av marine verneområder i Norge. Mer informasjon om hver marin sektor kan fåes via eget faktaark.

Det er etablert en generalisert utgave av grensene og kystkontur som er lagt inn som et eget lag. Denne må benyttes for målestokker under 1:250.000.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Grenser for marine sektorer
Map Server Legend
Marin sektor, generalisert kystkontur for bruk i liten målestokk
1:250.000 Map Server Legend
Marin sektor
1:250.000 Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/marine_sektorer/wms
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på Geoserver. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
20.02.2007 WMS-tjeneste etablert

Datasett brukt i karttjeneste