DATASETT

Biogeografiske regioner er et datasett som brukes som offisielle avgrensinger for Emerald Network under Bernkonvensjonen (Konvensjonen om vern av Europas arter og leveområder) og Habitatdirektivet i EU (92/43/EEC). Datasettet er i utgangspunktet Paneuropeisk og forvaltes av det Europeiske Miljø byrået (EEA). Gjennom det Norske pilotprosjektet for Emerald Network ble Norges andel av de Biogeografiske regionene revidert og utgjør datasettet på WMS-tjenesten. Les om det Norske pilotprosjektet her.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Nasjonalt og en del av et Pan-Europeisk dataset.
Presisjon
1 : 1.000.000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 01.01.2012 Last ned
Nedlastning av biogeografiske regioner i UTM Sone 33 på shape-format.

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Tore Opdahl
Telefon
+4798818790
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet