KARTTJENESTE

Tjenesten inneholder Biogeografiske regioner iht. offisielle avgrensinger for Emerald Network under Bernkonvensjonen.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Areal, biogeografiske regioner
Map Server Legend
Grenser mellom biogeografiske regioner
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/biogeografiske_regioner/wms
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.09.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på Geoserver. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
12.06.2008 WMS-tjeneste etablert