DATASET

Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Datasettet fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr. krav i utslippstillatelsen om årlig rapportering av utslipp og avfall fra bedriftenes virksomhet

Theme
Pollution
Administrative theme
Dataset owner
The Norwegian Environment Agency
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Precision
Spatial representation
Vector (Points)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
Esri filgeodatabase 1/23/2019 Download
kommasepararert tekstfil (csv) 1/23/2019 Download

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset