KARTTJENESTE

Karttjenesten viser opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Datasettet fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr. krav i utslippstillatelsen om årlig rapportering av utslipp og avfall fra bedriftenes virksomhet.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Industrianlegg (landbasert industri)
Industrianlegg (Landbasert industri)
Map Server Legend
industrianlegg med krav til overvåking

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/industri/mapserver/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.07.2018 Lagt til ArcGIS REST tjeneste
01.01.2003 WMS-tjeneste etablert