KARTTJENESTE

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Funksjonsområde for arter
1:750.000 Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Kategori

Intern kategorisering
Norge digitalt-tjenester

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste