SERVICE

Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Kartlaget viser punktdata for alle arter innenfor kategorien "Særlig stor forvaltningsinteresse".
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for alle arter innenfor kategorien "Særlig stor forvaltningsinteresse".
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for prioriterte arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for prioriterte arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for fredete arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for fredete arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for truede arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for truede arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for økologiske former av trua arter, som ikke er egne vurderingsenheter i rødlistesammenheng.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for økologiske former av trua arter, som ikke er egne vurderingsenheter i rødlistesammenheng.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for spesielt hensynskrevende arter, valgt ut av Miljødirektoratet.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for spesielt hensynskrevende arter, valgt ut av Miljødirektoratet.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for nær trua arter.
Arter av stor forvaltningsinteresse
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for nær trua arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for norske europeiske ansvarsarter.
Ansvarsarter
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for norske europeiske ansvarsarter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for fremmede arter.
Fremmede arter
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for fremmede arter.
Map Server Legend

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications

Terms

Terms
Data i datasettet er linsensiert av Artsdatabanken. Miljødirektoratet publiserer data uten endringer, men med tilleggsegenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium. Ved bruk av data oppgis Artsdatabanken og Miljødirektoratet som kilde.

Service changes

Date Change

Leave feedback