SERVICE

Tjenesten inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. Dataene kommer fra fagsystemet Forurensning og inkluderer data samlet inn ved den årlige rapporteringen fra kommunene til KOSTRA.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications

Category

Internal categorization
Norge digitalt-tjenester

Terms

Terms

Service changes

Date Change
5/27/2014 Nytt kartlag lagt inn
Kartlaget tettbebyggelse lagt inn i karttjenesten.
5/1/2008 WMS-tjeneste etablert

Leave feedback