DATASETT

Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. Dataene kommer fra fagsystemet Forurensning og inkluderer data samlet inn ved den årlige rapporteringen fra kommunene til KOSTRA.

Tema
Forurensning
Administrativt tema
Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
Miljødirektoratet
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Tjenester tilknyttet datasettet