KARTTJENESTE

Tjenesten viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Status per kommune.
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart2.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_ferdselsareplan_dekning/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring