SERVICE

Karttjenesten viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11.

Formålet med vernet er generelt å bevare naturopplevelsesverdier som gjør områdene særskilt verdifulle for friluftslivet. En forskrift for hvert område beskriver nærmere formål, avgrensning, vernebestemmelser mv.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Friluftslivsområde verna etter markaloven
Map Server Legend

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_vern/mapserver/WMSServer
GetCapabilities

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Map solutions where the service is used

Web map applications

Terms

Terms

Service changes

Date Change
11/1/2023 WMS-tjeneste oppdatert
4/10/2014 WMS-tjeneste etablert