KARTTJENESTE

Karttjenesten viser utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Tjenesten er etablert på midlertidig basis, siden datasettet ennå ikke er spesifisert og dokumentert på ordinær måte.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kulturlandskap_utvalgte/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.07.2018 URLer endret til https://
http:// vil fremdeles fungere
11.06.2018 Ny tjeneste
Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn
21.04.2017 Justering av egenskapsfelt
17.02.2017 Karttjeneste oppdatert med nye data
18.03.2016 Karttjeneste etablert

Datasett brukt i karttjeneste