SERVICE

Karttjenesten viser utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Tjenesten er etablert på midlertidig basis, siden datasettet ennå ikke er spesifisert og dokumentert på ordinær måte.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Map solutions where the service is used

Web map applications

Category

Internal categorization
Norge digitalt-tjenester

Terms

Terms

Service changes

Date Change
7/5/2018 URLer endret til https://
http:// will continue working
6/11/2018 Ny tjeneste
Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn
4/21/2017 Justering av egenskapsfelt
2/17/2017 Karttjeneste oppdatert med nye data
3/18/2016 Karttjeneste etablert

Leave feedback