KARTTJENESTE

Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske" for fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret eller sjørøye. Tjenesten viser også utløpspunkt for nasjonale laksevassdrag

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Alle sjølaksefiskeplasser
Map Server Legend
Historiske sjølaksefiskeplasser
Map Server Legend
Utløpspunkt for nasjonale laksevassdrag
Map Server Legend
Utløpspunkter laks
Map Server Legend
Laksebestand vurdert
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Map Server
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
01.02.2020 Https-protokoll
01.07.2013 WMS-tjeneste etablert

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste