DATASETT

Fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret eller sjørøye i sjøen skal registreres i Lakseregisteret - sjølaksefiske av fiskeren. Hver enkelt fisker, fiskeredskap (kilenot, krokgarn og settegarn) og fiskeplass skal registreres. Dette gjelder fiske på egen grunn eller etter avtale med grunneier.Fylkesmannen forvalter registeret i sitt fylke og sender fangstdagbok til fiskeren. Miljødirektoratet har overordnet ansvar for systemet. Til Statistisk sentralbyrå (SSB) får oversikt over registrerte fiskere og mottar utfylte fangstdagbøker fra sjølaksefiskerne etter at fiskesesongen er over. Statens naturoppsyn (SNO) bruker registeret til å kontrollere fisket.

Tema
Laks, sjøørret og sjørøye
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
1:50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet