SERVICE

Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske" for fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret eller sjørøye. Tjenesten viser også utløpspunkt for nasjonale laksevassdrag

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
All fishing sites
Map Server Legend
Historiske sjølaksefiskeplasser
Map Server Legend
Utløpspunkter laks
Map Server Legend
Laksebestand vurdert
Map Server Legend

Service type WMS

Technical platform
Map Server
Server Url
https://laksekartogc.statsforvalteren.no/wms.ashx
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications
Fact sheet example

Terms

Terms

Service changes

Date Change
3/20/2023 Endret url
"fylkesmannen" er byttet ut med "statsforvalteren" i adressen
2/1/2020 Https-protokoll
7/1/2013 WMS-tjeneste etablert