DATASETT

Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av LIDAR-data, framfor tradisjonell feltkartlegging. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet.

Tema
Naturtyper
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Hele landet innenfor definerte kartleggingsområder, som er inkludert i karttjenesten.
Presisjon
1.5000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Årlig
Vilkår
Som kilde til kartet oppgis Miljødirektoratet.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet