SERVICE

Tjenesten inneholder marine sektorer hvor det er tilknyttet et datasett som er hentet fra "Utredning for DN, nr1 1997:Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway". Denne består av forekomster av makroplanter, frittlevende makroinvertebrater og dyphavsfisk som er registrert i regionen. Datasettet ble i sin tid utarbeidet for å finne et biogeografisk grunnlag for utvelgelse av marine verneområder i Norge. Mer informasjon om hver marin sektor kan fåes via eget faktaark.

Det er etablert en generalisert utgave av grensene og kystkontur som er lagt inn som et eget lag. Denne må benyttes for målestokker under 1:250.000.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Borders, marine sectors
Map Server Legend
Marine sectors, generalized
1:250.000 Map Server Legend
Marine sectors
1:250.000 Map Server Legend

Service type WMS

Technical platform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/marine_sektorer/wms
GetCapabilities

Service type WFS

Technical platform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Map solutions where the service is used

Web map applications
Fact sheet example

Terms

Terms

Service changes

Date Change
11/1/2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
The Map Service established on a new server platform based on Geoserver. New specifications for Url, servicenames and layernames.
2/20/2007 WMS-tjeneste etablert

Leave feedback
Dataset used in service