SERVICE

Tjenesten viser NiN landskap for Nordland fylke. NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)»

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Grunntypegrupper
Landskapsgradienter
NIN_LandskapsArealEnhet

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Map solutions where the service is used

Web map applications
Map client

Terms

Terms

Service changes

Date Change
11/15/2016 Rest-tjeneste opprettet.
Established as ArcGIS rest-service

Leave feedback
Dataset used in service