DATASETT

Datasettet viser norske verneområder med status som ramsarområder, under den internasjonale Ramsarkonvensjonen. Alle norske ramsarområder er vernet som naturvernområder (eget datasett). Noen ganger omfatter Ramsar-statusen kun deler av det aktuelle naturvernområdet. Et ramsarområde kan også omfatte areal i flere ulike naturvernområder. Hensikten med dette datasettet er derfor å definere helt entydig hvilke areal som omfattes av Ramsarkonvensjonen i Norge. I tillegg inneholder det en områdebeskrivelse på norsk, som forklarer om historikk og begrunnelse for at områdene har fått en så viktig internasjonal status.

Tema
Verneområder
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Filgeodatabase, SOSI, GeoJson 25.09.2023 Til portal

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Ramsarkonvensjonen publiserer også grenser for de norske ramsarområdene på sine egne nettsider (Country Profil). Eventuelle avvik mellom grenser publisert av Ramsarkonvensjonen og i datasett Ramsarområder må varsles til Miljødirektoratet.