DATASETT

Datasettet viser snøscooterløyper som er fastsatt av kommunene etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Forvaltning av data om løyper i en nasjonal database vil bidra til enhetlig oversikt og tilgang til data over løypetraséer, bestemmelser og annen relevant informasjon.

Formålet med datasettet er å kunne gi en nasjonal oversikt over hvor løypene går og hvilke bestemmelser som er knyttet til løypene. Dette har informasjons- og nytteverdi for brukere av løypene, forvaltningsmyndigheten, kontrollmyndigheten, redningstjenesten og andre.

Kommunene fikk adgang til å fastsette snøscooterløyper gjennom en endring i motorferdselloven i 2015. Tidligere har kommuner i Nord-Troms og Finnmark hatt snøscooterløyper fastsatt av Fylkesmannen. Noen kommuner i de nordligste fylkene har også hatt isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen. Datasettet inneholder også snøscooterløyper fastsatt i forskrift av fylkesmennene. Disse vil oppheves 19. juni 2021, og må før det eventuelt erstattes med kommunale forskrifter.

Datasettet omfatter:


  • Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

  • Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i motorferdselloven (og § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag).

  • Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Tema
Motorferdsel
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Kommunene
Fagsystem
 
Produktark
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Varierende
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer)
Oppdateringsfrekvens
Kontinuerlig
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
24.06.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet