DATASETT

Datasettet viser snøscooterløyper som er fastsatt av kommunene etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Forvaltning av data om løyper i en nasjonal database vil bidra til enhetlig oversikt og tilgang til data over løypetraséer, bestemmelser og annen relevant informasjon.

Formålet med datasettet er å kunne gi en nasjonal oversikt over hvor løypene går og hvilke bestemmelser som er knyttet til løypene. Dette har informasjons- og nytteverdi for brukere av løypene, forvaltningsmyndigheten, kontrollmyndigheten, redningstjenesten og andre.

Kommunene fikk adgang til å fastsette snøscooterløyper gjennom en endring i motorferdselloven i 2015. Tidligere har kommuner i Nord-Troms og Finnmark hatt snøscooterløyper fastsatt av Fylkesmannen. Noen kommuner i de nordligste fylkene har også hatt isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen. Datasettet inneholder også snøscooterløyper fastsatt i forskrift av fylkesmennene. Disse vil oppheves 19. juni 2021, og må før det eventuelt erstattes med kommunale forskrifter.

Datasettet omfatter:

 • Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

 • Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i motorferdselloven (og § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag).

 • Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

 • Tema
  Motorferdsel
  Administrativt tema
  Det offentlige kartgrunnlaget
  Datasetteier
  Kommunene
  Fagsystem
   
  Produktark
  Tegneregler
  Tegneregler SLD
   
  Dekning
  Norge
  Presisjon
  Varierende
  Geografisk representasjon
  Vektor (Linjer)
  Oppdateringsfrekvens
  Kontinuerlig
  Vilkår

  Nedlasting av kartdata

  Format Eksportdato Nedlasting

  Gi oss din tilbakemelding