SERVICE

Karttjenesten inneholder snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I tillegg inneholder karttjenesten snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 4 I forskriften, og isfiskeløyper i de nordligste fylkene fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskriften.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle vedtatte snøscooterløyper sortert på status for traseer.
Map Server Legend
Planlagte snøscooterløyper (løyper under arbeid eller på høring).
Map Server Legend
Viser status for registrering i kommuner
Map Server Legend

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Map solutions where the service is used

Web map applications

Category

Internal categorization
DOK-tjenester

Terms

Terms

Service changes

Date Change
12/15/2020 Lagt til kartlag med status for registrering i kommuner
6/4/2019 Snøscooterløyper for Nordland lagt inn
6/1/2019 Karttjeneste opprettet

Leave feedback
Dataset used in service