SERVICE

Særlig verdifulle og sårbare områder er identifisert gjennom forvaltningsplaner for havområdene. Norske forvaltningsplaner er separate stortingsmeldinger for Barentshavet-Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak.

Innenfor havområdene er det enkelte delområder som utpeker seg som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og ressurssammenheng. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen, og der mulige skadevirkninger kan få langvarige eller irreversible konsekvenser. Områdene er identifisert ut fra bestemte kriterier, der områdets viktighet for mangfold og produktivitet er de viktigste, og kriterier som unikhet, uberørthet, representativitet og vitenskapelig og pedagogisk verdi er utfyllende kriterier.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Særlig verdifulle områder i havområdene
Map Server Legend
Map Server Legend

Service type KML

Technical platform
Geoserver

Service type WMS

Technical platform
Geoserver
GetCapabilities

Service type WFS

Technical platform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Map solutions where the service is used

Web map applications
Fact sheet example

Terms

Terms
License

Service changes

Date Change
3/7/2017 Foreløpig utlegging
Tjenesten svo er lagt ut og metadata kvalitetssikres i løpet av inneværende uke. Etter dette sendes informasjon ut til brukere av tjenesten.

Leave feedback