SERVICE

Kartleggingsenheter er lagt direkte på områdegeometrien. Der et område er sammensatt av flere kartleggingsenheter vil geometri være overlappende.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Objekter kartlagt i basiskartlegging av verneområder.
Map Server Legend
Dekningsområder for basiskartlegging av verneområder.
Map Server Legend

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern_naturomrader_nin/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications

Terms

Terms
License

Service changes

Date Change

Leave feedback