Friluftslivsområder - vernede er publisert

Friluftslivsområder verna etter markaloven er publisert med revidert datamodell. Områdene ligger i Oslo kommune.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/33

Publisert
03.11.2023