DATASETT

Datasettet viser hvilke områder i fastlands-Norge som ikke er direkte berørt av større naturinngrep per januar 1988, 2008, 2013, 2018 og 2023. Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna større inngrep så som veier, større kraftlinjer, steinbrudd, vind- og vannkraft-utbygginger. Inngrepsdata som danner grunnlaget for kartene er hentet fra en rekke nasjonale registre over inngrep, bl.a. fra NVE, Statnett og Statens kartverk. Datasettet "inngrepsfri natur" viser også hvilke områder som har fått endret status som følge av nye inngrep eller restaureringstiltak i perioden 1988-2008, 2008-2013, 2013-2018, 2018-2023 og 1988-2023.

Utvikling i areal av inngrepsfrie naturområder er en av åtte indikatorer under nasjonalt miljømål 1.1 Naturmangfold: "Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester".
Inngrepsfri natur er også en arealbruks-indikator som er med på å vise
status og utviklingstrekk for store sammenhengende naturområder med et urørt preg i Norge.

Tema
Naturtyper, Arealbruk
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge (fastland)
Presisjon
1 : 50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Endring i inngrepsfri natur fra 2013 til 2018
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Inngrepsfri natur - status 2013
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Status inngrepsfri natur 2018
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Inngrepsfri natur - status 1988
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Inngrepsfri natur - status 2008
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Endring i inngrepsfri natur fra 2018 til 2023 (nyeste)
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Endring i inngrepsfri natur fra 2008 til 2013
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Endring i inngrepsfri natur fra 1988 til 2008
Shape-format (ESRI) 25.07.2024 Last ned
Inngrepsfri natur - nyeste status (2023)

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet