DATASETT

Datasettet viser hvilke områder i fastlands-Norge som ikke er direkte berørt av tyngre tekniske inngrep per januar 1988, 2008, 2013 og 2018. Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje unna tyngre tekniske inngrep så som veier, større kraftlinjer, vassdragsinngrep m.fl. Inngrepsdata som danner grunnlaget for kartene er hentet fra en rekke nasjonale registre over inngrep, bl.a. fra NVE, Statnett og Statens kartverk. Datasettet viser også hvilke områder som har fått endret status som følge av nye inngrep i perioden 1988-2018, 2008-2018 og 2013-2018.

Inngrepsfri natur er en arealbruksindikator som skal vise utviklingstrekk og status for store sammenhengende naturområder i Norge.

Utvikling i areal av inngrepsfrie naturområder er også en av åtte indikatorer under nasjonalt miljømål 1.1 Naturmangfold: "Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester".

Tema
Inngrepsfri natur
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge (fastland)
Presisjon
1 : 50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 15.04.2024 Last ned
Bortfall av inngrepsfri natur mellom 2013 og 2018
Shape-format (ESRI) 15.04.2024 Last ned
Inngrepsfri natur - status 2013
Shape-format (ESRI) 15.04.2024 Last ned
Status inngrepsfri natur 2018
Shape-format (ESRI) 15.04.2024 Last ned
Inngrepsfri natur - status 1988
Shape-format (ESRI) 15.04.2024 Last ned
Inngrepsfri natur - status 2008

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet