DATASETT

Datasettet tilfredsstiller kravene for rapportering i henhold til EUs støydirektiv. Dataene er samlet inn fra Vegdirektoratet, Oslo kommune Jernbaneverket og Avinor.
Følgende inngår i kartleggingen
- Veier ≥ 3 millioner kjøretøypasseringer per år
- Jernbanelinjer ≥ 30,000 tog per år
- Flyplasser ≥ 50,000 bevegelser per år [NB data mangler for 2017]

- Byområder (aggomerations) ≥ 100 000 innbyggere

:
Byområder som inngår:
- Oslo, med nabokommunene Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen
- Bergen
- Stavanger, med nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola
- Trondheim
- Fredrikstad og Sarpsborg.

Dataene blir ikke oppdatert, men samles inn hvert 5. år

Tema
Støy
Administrativt tema
Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
De respektive anleggseiere: Vegdirektoratet, Oslo kommune Jernbaneverket og Avinor.
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge fastland
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape 01.12.2012 Last ned
Data lastet opp til Reportnet
ESRI filgeodatabase 11.01.2018 Last ned
Samledatabase for vei og jernbane på nasjonalt format
ESRI filgeodatabase 31.12.2018 Last ned
Rapporterte data DF4_8 som filgeodatabase

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Dataene kan ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging
Mer informasjon om datasettet