KARTTJENESTE

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Inngrepsfri natur/villmarksområder - status
Map Server Legend
villmarksområder endring 1990 - 2015
Map Server Legend
Inngrepsfri natur/ villmarksområder - status 1990
Map Server Legend
Endring fra 1990 til 2019
Map Server Legend
Status for 2019
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/villmarksnatur_sj/wms
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring