KARTTJENESTE

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Inngrepsfri natur/villmarksområder - status
Map Server Legend
villmarksområder endring 1990 - 2015
Map Server Legend
Inngrepsfri natur/ villmarksområder - status 1990
Map Server Legend
Endring fra 1990 til 2019
Map Server Legend
Status for 2019
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding