DATASETT

Datasett fra visuelle undersøkelser av havbunnen gjennomført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs. Krav til undersøkelser og rapportering av visuelle undersøkelser i forbindelse petroleumsvirksomhet er beskrevet i retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs M-300.

Hensikten med visuelle undersøkelser i forbindelse med petroleumsaktivitet er å kartlegge tilstedeværelse og omfang av arter og naturtyper som er på norsk rødliste (Artsdatabanken 2018) eller på OSPARs liste over truede og/eller minkende habitat (OSPAR, reference number: 2008), jf. aktivitetsforskriften § 53.

Datasettet inneholder følgende typer data:
- Områder hvor det har vært gjennomført visuelle undersøkelser
- Fotolokasjoner
- Koraller, korallrev med tilhørende status
- Registrering av svampsamfunn
- Registrering av sjøfjærsamfunn
- Samfunn eller arter som er sårbare eller rødlistede
- Type substrat
- Klassifisering av havbunnen
- Borekaks registrert på havbunnen

Tema
Forurensning
Administrativt tema
Datasetteier
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Kontinuerlig
Vilkår
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Geopackage 18.10.2021 Last ned
Eksport av de tre tabellene: SURVEY_INFO, VISUAL_INSPECTION og PHOTO_LOCATIONS.

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet