KARTTJENESTE

Tjenesten inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. Dataene kommer fra fagsystemet Forurensning og inkluderer data samlet inn ved den årlige rapporteringen fra kommunene til KOSTRA.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/avlop/mapserver/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
27.05.2014 Nytt kartlag lagt inn
Kartlaget tettbebyggelse lagt inn i karttjenesten.
01.05.2008 WMS-tjeneste etablert

Datasett brukt i karttjeneste