DATASET

Datasett fra fagsystemet Vannmiljø. Vannmiljø er verktøyet som miljømyndighetene bruker til å registrere og analysere miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Systemet systematiserer data og gjør data om tilstand og utvikling i miljøkvaliteten i vann tilgjengelig for bruk i det offentlige

Theme
Marine and costal areas, Inland waters
Administrative theme
Dataset owner
Miljødirektoratet, Fylkesmannen
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Precision
Spatial representation
Vector (Points, Lines, Polygons)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download

Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Contact us
Services connected to the dataset