KARTTJENESTE

Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Kartlaget viser punktdata for alle arter innenfor kategorien "Særlig stor forvaltningsinteresse".
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for alle arter innenfor kategorien "Særlig stor forvaltningsinteresse".
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for prioriterte arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for prioriterte arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for fredete arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for fredete arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for truede arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for truede arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for økologiske former av trua arter, som ikke er egne vurderingsenheter i rødlistesammenheng.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for økologiske former av trua arter, som ikke er egne vurderingsenheter i rødlistesammenheng.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for spesielt hensynskrevende arter, valgt ut av Miljødirektoratet.
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for spesielt hensynskrevende arter, valgt ut av Miljødirektoratet.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for nær trua arter.
Arter av stor forvaltningsinteresse
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for nær trua arter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for norske europeiske ansvarsarter.
Ansvarsarter
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for norske europeiske ansvarsarter.
Map Server Legend
Kartlaget viser punktdata for fremmede arter.
Fremmede arter
Map Server Legend
Kartlaget viser flatedata for fremmede arter.
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/artnasjonal2/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår
Data i datasettet er linsensiert av Artsdatabanken. Miljødirektoratet publiserer data uten endringer, men med tilleggsegenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium. Ved bruk av data oppgis Artsdatabanken og Miljødirektoratet som kilde.

Endringer på karttjenesten

Dato Endring