KARTTJENESTE

Tjenesten viser marine forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige og lokalt viktige for biologisk mangfold etter DN's håndbok 19. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om dem. Dataene kommer fra den kommunale kartleggingen av biologisk mangfold.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
24.01.2019 Tjenesten opprettet

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste