KARTTJENESTE

Tjenesten viser NiN landskap for hele Norge. NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)»

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Landskap hovedtyper
Map Server Legend
Landskap hovedtyper (Raster)
Map Server Legend
Arealbruksintensitet
Map Server Legend
Indre- ytre kyst
Map Server Legend
Vegetasjonsdekke
Map Server Legend
Jordbruksintensitet
Map Server Legend
Våtmarkspreg
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/nin_landskapstyper/nin_landskapstyper/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Både Artsdatabanken og Miljødirektoratet skal krediteres ved viderebruk av data fra datasettet NiN Landskap. Dette kan f.eks. gjøres slik:

Kilde: Artsdatabanken og Miljødirektoratet

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
15.05.2020 Landsdekkede data lagt inn
Tjenesten er oppdatert med data for hele Norge
15.11.2016 Rest-tjeneste opprettet med data for Nordland
Karttjeneste opprettet som ArcGIS rest-tjeneste

Datasett brukt i karttjeneste
Viktige opplysninger
Datasettet er etablert av Artsdatabanken, som er offisiell eier og distributør av datasettet. Miljødirektoratet har, etter avtale med Artsdatabanken, lagret en kopi av datasettet og har satt opp denne tjenesten.
Mer informasjon om tjenesten