KARTTJENESTE

Tjenesten viser NiN landskap for Nordland fylke. NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)»

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Grunntypegrupper
Landskapsgradienter
NIN_LandskapsArealEnhet

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
15.11.2016 Rest-tjeneste opprettet.
Karttjeneste opprettet som ArcGIS rest-tjeneste

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste