SERVICE

Støykartene viser gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra veitrafikk i 4 meters høyde over bakken. Merk at støykartene er beregninger - ikke målinger. Utenfor byområdene er det beregnet støy fra vei med 3 millioner kjøretøypasseringer per år (ÅDT 8 200).

Tjenesten er oppdatert 31.12.2023 og viser støysituasjonen slik den var i 2022

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Beskrivelse
1 : 320000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 750 000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 320 000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 320 000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 750 000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 750 000 Map Server Legend

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/stoy/stoykart_strategisk_veg/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications
Fact sheet example

Terms

Terms
License

Service changes

Date Change

Important information
Støykartet kan ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging