SERVICE

Støykartene viser gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra veitrafikk i 4 meters høyde over bakken. Merk at støykartene er beregninger - ikke målinger. Utenfor byområdene er det beregnet støy fra vei med 3 millioner kjøretøypasseringer per år (ÅDT 8 200).
Kartene viser støysituasjonen slik den var i 2016

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend
Beskrivelse
Map Server Legend

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/stoy/stoykart_strategisk_veg/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications
Fact sheet example

Terms

Terms
License

Service changes

Date Change

Leave feedback
Important information
Støykartet kan ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging