KARTTJENESTE

Støykartene viser gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra veitrafikk i 4 meters høyde over bakken. Merk at støykartene er beregninger - ikke målinger. Utenfor byområdene er det beregnet støy fra vei med 3 millioner kjøretøypasseringer per år (ÅDT 8 200).

Tjenesten er oppdatert 31.12.2023 og viser støysituasjonen slik den var i 2022

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Beskrivelse
1 : 320000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 750 000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 320 000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 320 000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 750 000 Map Server Legend
Beskrivelse
1 : 750 000 Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/stoy/stoykart_strategisk_veg/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Viktige opplysninger
Støykartet kan ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging